akceptacja

Wsadźcie sobie swoją tolerancję

     Słuchanie o tolerancji stało się już nużące. Zewsząd nawoływania do niej, ganienie jej braku. Pewnie nawet mnie się zdarzało o niej miauczeć. Basta! Bokiem mi tolerancja wychodzi.      Ci, którzy jej żądają, wymagają od innych, stawiają się jednocześnie w pozycji osób, które trzeba znosić – z trudem, ale jednak.      Tolerancja to, według encyklopedii i słowników, cierpliwa…